Amenda lipsa rovinieta valabila. De cate ori platesc amenda?

Potrivit Legii nr. 60/2018, pentru lipsa rovinietei valabile, procesul-verbal de constatare a contravenției se comunică contravenientului în termen de cel mult 2 luni de la data aplicării sancțiunii contravenției.
În intervalul de la data săvârșirii contravenției până la data comunicării procesului-verbal de constatare a contravenției nu se pot încheia alte procese-verbale de constatare a contravenției, pentru lipsa rovinietei valabile pentru același autovehicul.
Daca in intervalul de timp dintre constatarea contraventiei si comunicarea procesului verbal ati circulat fara rovinieta, nu mai puteti primi alte amenzi.
De asemeneaaplicarea sancțiunii amenzii contravenționale se prescrie în termen de 4 luni de la data săvârșirii faptei.