Ordonanța de Urgență nr. 29/2020 privind suspendarea plăților pentru utilitati

Potrivit Ordonanței de Urgență nr. 29/2020, întreprinderile mici și mijlocii, care și-au întrerupt activitatea total sau parțial în baza deciziilor emise de autoritățile publice competente, potrivit legii, pe perioada stării de urgență decretate și care dețin certificatul de situație de urgență emis de Ministerul Economiei, Energiei și Mediului de Afaceri, beneficiază de amânarea la plată pentru serviciile de utilități – electricitate, gaze naturale, apă, servicii telefonice și de internet, precum și de amânarea la plată a chiriei pentru imobilul cu destinație de sediu social și de sedii secundare.

În contractele în derulare, altele decât cele prevăzute mai sus, încheiate de întreprinderile mici sau mijlocii, poate fi invocată forța majoră împotriva acestora doar după încercarea, dovedită cu înscrisuri comunicate între părți prin orice mijloc, inclusiv prin mijloace electronice, de renegociere a contractului, pentru adaptarea clauzelor acestora cu luarea în considerare a condițiilor excepționale generate de starea de urgență.

Dacă activitatea companiei tale a fost profund afectată de pandemia coronavirus, ai nevoie de acest certificatul pentru situații de urgență pentru a obține un certificat de forță majoră, ca să poți suspenda executarea contractelor, să nu mai plătești furnizorii sau chiria.